PHP - Větší než: >

operátor Větší než je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

>

Popis

par1 > par2
Použitá klíčová slova: >

Vstup


Výstup

  • Výsledek - logická hodnota vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Větší než druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

PHP

možné použití Větší než:
$a = 2 > funkc(3); 
$b = 1.14 > $x; 
if ( $y > 32 )  
   $c=true;

PHP

navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Větší než:
$x > $y
10 > f(9.9)
$j > 128 || false

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
if ($x>0xabc)
  $y = (double)$x / 0xa;    // y = 466
10 >$a && $a>5
$a>1 || $a<100
do --$i; while ( $i > 0);
10 >$a || $a<5
$x > 3.14

můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk