PHP - Logická konstanta pravda: true

Logická konstanta pravda používá se následovně:

true

Popis

true
Použitá klíčová slova: true

Výstup

Příklady

PHP

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
$a1 = !false; // a1 = true
$a2 = !true; // a2 = false

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
$a && true
false && true
true
false || true
$a || true
$a || true

Můžete to najít v následujících kolekcích: Konstanty
V jiných jazycích: en hu cz sk