PHP - Logická konstanta nepravda: false

Logická konstanta nepravda používá se následovně:

false

Popis

false
Použitá klíčová slova: false

Výstup

Příklady

PHP

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
$a1 = !false; // a1 = true
$a2 = !true; // a2 = false

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
false
false && false
false || false
$y= false
$j > 128 || false
false

Můžete to najít v následujících kolekcích: Konstanty
V jiných jazycích: en hu cz sk