FreeBASIC - 8bitové celé číslo: byte

Datový typ 8bitové celé číslo slouží pro ukládání záporných i nezáporných celých čísel. 8bitové celé číslo jeji rozsah hodnot: od -128 do 127.

byte

Popis

 byte
Použitá klíčová slova: byte

Příklady

FreeBASIC

Možné použití 8bitové celé číslo:
xmin = -128
 ymax = 127
Dim x As byte= -5           ' x = -5
Dim y As byte= -(15 mod 4)   ' y = -3
y = CByte((x * y))    ' z = 15

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla se znaménkem | celá čísla | čísla | Datové typy
V jiných jazycích: en hu cz sk