FreeBASIC - 64bitové celé číslo: longint

Datový typ 64bitové celé číslo slouží pro ukládání záporných i nezáporných celých čísel. 64bitové celé číslo jeji rozsah hodnot: od -9223372036854775808 do 9223372036854775807.

longint

Popis

 longint
Použitá klíčová slova: longint

Příklady

FreeBASIC

Možné použití 64bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808
 ymax = 9223372036854775807
Dim x As longint= -82345        ' x = -82345
Dim y As longint= -(1512345 \ 70)' y = -21604
y = ClngInt((x * y))     ' z = 1778981380

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla se znaménkem | celá čísla | čísla | Datové typy
V jiných jazycích: en hu cz sk