Free Pascal - Bitový posun vpravo: shr

Bitový posun vpravo tolikrát posune bity vstupného celého čísla do prava kolik je hodnota druhého vstupu. výstupní bity se stratí a vstupní bity budou 0. bitový posun vpravo můžeme použít pro dělení s mocninou 2. příklad 256 děleno s 2 na třetím: 256 we shift to the right three times and the result is 32.

shr

Popis

par1 shr par2
Použitá klíčová slova: shr

Vstup


Výstup

Příklady

Free Pascal

Možné použití Bitový posun vpravo:
x := 8 shr 1;        // x = 4
y := $ff shr 4;     // y = 15
z := (x shr 2) shr 2; // z = 0

Free Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitový posun vpravo:
i shr 2
2 shr i
32 shr ($A shr 2) shr 1

Free Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
(32 shr 2)
2 shr 2

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk