JavaScript - Aritmetické operátory

Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:
Sčítání
par1 + par2
Odčítání
par1 - par2
Násobení
par1 * par2
Dělení
par1 / par2

par1 / par2
Zbytek po dělení
par1 % par2
Změna znaménka
- expression

JavaScript

Další kousky ukázkových kódu:
(0xff % 50 % 10) % 2
x * 2 / y +5
x <= y * 5
(10 - j * 0.5)
x == y + 3
V jiných jazycích: en hu cz sk