C - Aritmetické operátory

Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:
Sčítání
par1 + par2
Odčítání
par1 - par2
Násobení
par1 * par2
Dělení
par1 / par2

par1 / par2
Zbytek po dělení
par1 % par2
Změna znaménka
- expression

C

Další kousky ukázkových kódu:
(float)i / 0xab
((float)(x * 2) / y +5)
xmin = -128
i = i-5
z = ((float)x / 5) * 10
 y = 15 % 4
V jiných jazycích: en hu cz sk