C++ - Aritmetické operátory

Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:
Sčítání
par1 + par2
Odčítání
par1 - par2
Násobení
par1 * par2
Dělení
par1 / par2

par1 / par2
Zbytek po dělení
par1 % par2
Změna znaménka
- expression

C++

Další kousky ukázkových kódu:
 y = 15 % 4
10 * 3.14
x >= (float)y / 5
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
 x= -5
(j - 8)
V jiných jazycích: en hu cz sk