Aritmetické operátory

Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:
Sčítání
par1 + par2
Odčítání
par1 - par2
Násobení
par1 * par2
Dělení
par1 / par2

par1 / par2

par1 / par2
Zbytek po dělení
par1 % par2

par1 mod par2
Dělení celých čísel
par1 / par2

par1 \ par2

par1 div par2
Změna znaménka
- expression

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
100 - 2
y = x / 0.5
27 div 3
15 +7.5
 x= -1234
i = x * 5
V jiných jazycích: en hu cz sk