Basic - Aritmetické operátory

Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:
Sčítání
par1 + par2
Odčítání
par1 - par2
Násobení
par1 * par2
Dělení
par1 / par2
Zbytek po dělení
par1 mod par2
Změna znaménka
- expression

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
x = 10 * 5
25 \ 2 + 1
z = (x-y)-30.5
8 + 12
(1500 mod 60)
x >= y / 5
V jiných jazycích: en hu cz sk