C# - Aritmetické operátory

Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:
Sčítání
par1 + par2
Odčítání
par1 - par2
Násobení
par1 * par2
Dělení
par1 / par2

par1 / par2
Zbytek po dělení
par1 % par2
Změna znaménka
- expression

C#

Další kousky ukázkových kódu:
(10 - j * 0.5)
x = 95 + 5
x = 250 / 8
y = x * 3.14
x >= (float)y / 5
x = 90 % 8
V jiných jazycích: en hu cz sk