Visual C++ - Aritmetické operátory

Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:
Sčítání
par1 + par2
Odčítání
par1 - par2
Násobení
par1 * par2
Dělení
par1 / par2

par1 / par2
Zbytek po dělení
par1 % par2
Změna znaménka
- expression

Visual C++ .NET

Další kousky ukázkových kódu:
x >= (float)y / 5
x <= y * 5
(15123 / 70)
15 +7.5
 x= -1234
y=y-1
V jiných jazycích: en hu cz sk