PHP - Bitový posun vlevo: <<

Bitový posun vlevo tolikrát posune bity vstupného celého čísla do leva kolik je hodnota druhého vstupu. výstupní bity se stratí a vstupní bity budou 0. bitový posun vlevo můžeme použít pro násobení s mocninou 2. například když 8 posuneme s 2 výsledkem bude 32, je to stejné jakoby se násobila 8 s dva na druhém co je 4 a 4 krát 8 je 32.

<<

Popis

par1 << par2
Použitá klíčová slova: <<

Vstup


Výstup

Příklady

PHP

Možné použití Bitový posun vlevo:
$x = 16 << 2;      // x = 64
$y = 0xf << 5;     // y = 480
$z = ($x << $y) << 2;// z = 256

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitový posun vlevo:
$i << 4
0x12AB << $j
128 << ($j <<(3 + $i))

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
2 << 2

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk