FreeBASIC - Explicitní typová konverze

Použitím explicitní konverze můžete určit přesně s jakým typem chcete pracovat. Díky tomuto můžeme přepsat automatickou konverzi.

FreeBASIC

Další kousky ukázkových kódu:
y = CByte((x * y))
y = CULngInt((x * y))
z = CInt((x * y))
y = CUInt((x * y))
y = CUByte((x * y))
y = CShort((x * y))
V jiných jazycích: en hu cz sk