FreeBASIC - Čísla

Typy pro ukládání čísla.

FreeBASIC

Další kousky ukázkových kódu:
Dim x As ushort=280
Dim x As ubyte=5
Dim x As ulongint=7001234
Dim x As byte= -5
Dim x As short= -1234
Dim x As integer= -12345

Můžete to najít v následujících kolekcích: Datové typy
V jiných jazycích: en hu cz sk