FreeBASIC - Celé čísla bez znamienka

Typy pre ukladanie celé čísla bez znamienka.

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Dim x As ubyte=5
Dim x As ushort=280
Dim x As uinteger=70000
Dim x As ulongint=7001234

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla | čísla | dátové typy
Celé čísla bez znamienka v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk