FreeBASIC - Bitové operátory

Máme k dispozici více bitové operátory, pomocí bitových operátoru můžeme nastavit nebo zjistit konkretní bit celého čísla.
Bitový posun vlevo
par1 shl par2
Bitový posun vpravo
par1 shr par2
Bitový součin
par1 and par2
Bitový součet
par1 or par2

FreeBASIC

Další kousky ukázkových kódu:
2 shl 2
x = &Hf and &Hff
x = 8 shr 1
x = 1 or 2
x = not(32 shr 2)
x = 123 xor 25
V jiných jazycích: en hu cz sk