Visual C++ - Bitové operátory

Máme k dispozici více bitové operátory, pomocí bitových operátoru můžeme nastavit nebo zjistit konkretní bit celého čísla.
Bitový posun vlevo
par1 << par2
Bitový součin
par1 & par2
Bitový součet
par1 | par2

Visual C++ .NET

Další kousky ukázkových kódu:
(32 >>2)
z = 0xf0 | (x | y)
y = 5 & 3
~0xabcd
x = 123 ^ 25
z = (x << y) << 2
V jiných jazycích: en hu cz sk