Basic - Bitové operátory

Máme k dispozici více bitové operátory, pomocí bitových operátoru můžeme nastavit nebo zjistit konkretní bit celého čísla.
Bitový součin
par1 and par2
Bitový součet
par1 or par2

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
not(i and 4)
x = 1 or 2
z = (x and 5) and y
631 xor (&HF0 xor k)
V jiných jazycích: en hu cz sk