C - Bitové operátory

Máme k dispozici více bitové operátory, pomocí bitových operátoru můžeme nastavit nebo zjistit konkretní bit celého čísla.
Bitový posun vlevo
par1 << par2
Bitový součin
par1 & par2
Bitový součet
par1 | par2

C

Další kousky ukázkových kódu:
0x01 | 0x02
z = (x >> 2) >> 2
(i & 4)
i << 4
i ^ j
x = ~(32 >>2)
V jiných jazycích: en hu cz sk