C# - Bitové operátory

Máme k dispozici více bitové operátory, pomocí bitových operátoru můžeme nastavit nebo zjistit konkretní bit celého čísla.
Bitový posun vlevo
par1 << par2
Bitový součin
par1 & par2
Bitový součet
par1 | par2

C#

Další kousky ukázkových kódu:
2 << 2
x = 1 | 2
x = 8 >> 1
x = 0xf & 0xff
x = ~(32 >>2)
x = 123 ^ 25
V jiných jazycích: en hu cz sk