JavaScript - Bitové operátory

Máme k dispozici více bitové operátory, pomocí bitových operátoru můžeme nastavit nebo zjistit konkretní bit celého čísla.
Bitový posun vlevo
par1 << par2
Bitový součin
par1 & par2
Bitový součet
par1 | par2

JavaScript

Další kousky ukázkových kódu:
631 ^ (0xF0 ^ k)
~(i & 4)
64 | (i | k)
(i & j)
z = (x >> 2) >> 2
128 << (j <<(3 + i))
V jiných jazycích: en hu cz sk