PHP - Bitové operátory

Máme k dispozici více bitové operátory, pomocí bitových operátoru můžeme nastavit nebo zjistit konkretní bit celého čísla.
Bitový posun vlevo
par1 << par2
Bitový součin
par1 & par2
Bitový součet
par1 | par2

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
($i & $j)
128 << ($j <<(3 + $i))
2 >> 2
$x = 123 ^ 25
$x = 1 | 2
~($x & 5) & $y
V jiných jazycích: en hu cz sk