PHP - Příkaz dekrementace: --

Příkaz dekrementace je matematická operace, která slouží pro zmenšení čísla o jedničku.

--

Popis

-- var ;

Vstup

Příklady

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci příkaz dekrementace:
$i=10;
do --$i; while ( $i > 0);
do {
 $i++;
 if ($i==5)
  break;
} while ( $i <10);

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci příkaz dekrementace:
do --$i; while ( $i > 0);
$j--;

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
while ( $y >= 0 ) 
   --$y;
if ( $x == 5 )
  --$y;

--

Popis

var -- ;

Vstup

Příklady

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci příkaz dekrementace:
$i=10;
do --$i; while ( $i > 0);
do {
 $i++;
 if ($i==5)
  break;
} while ( $i <10);

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci příkaz dekrementace:
do --$i; while ( $i > 0);
$j--;

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
$i--;
$y--;
Příkaz dekrementace v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk