Basic - Cyklus s podmienkou na konci: do loop while

Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v dôsledku toho bude cyklus vykonaný minimálne raz. po každej iterácii je podmienka testovaná, či bola splnena. v prípade, že daná podmienka je pravda, potom cyklus bude pokračovať v behu, opačnom prípade bude dokončená.

do loop while

Popis

do
statements
loop while condition
Použitá kľúčové slová: do while loop

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Cyklus s podmienkou na konci:
i=10
do
 i=i-1
 loop while i > 0
do
  i=i+1
  if i=5 then
    exit do
end if
loop while i <10
Cyklus s podmienkou na konci v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk