Visual C++ - Cyklus s podmienkou na konci: do while

Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v dôsledku toho bude cyklus vykonaný minimálne raz. po každej iterácii je podmienka testovaná, či bola splnena. v prípade, že daná podmienka je pravda, potom cyklus bude pokračovať v behu, opačnom prípade bude dokončená.

do while

Popis

do statement while (condition);
Použitá kľúčové slová: do while

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie

Príklady

Visual C++ .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Cyklus s podmienkou na konci:
i=10;
do --i; while ( i > 0);
do {
  i++;
  if (i==5)
    break;
} while ( i <10);

Visual C++ .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do --i; while ( i > 0);
Cyklus s podmienkou na konci v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk