PHP - Cyklus s podmínkou na konci: do while

Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v důsledku toho bude cyklus proveden nejméně jednou. po každé iteraci je podmínka testována, či byla splnena. v případě, že daná podmínka je pravda, pak cyklus bude pokračovat v běhu, opačném případě bude dokončena.

do while

Popis

do statement while (condition);
Použitá klíčová slova: do while

Vstup

Poznámka: Zde použitelné příkazy:
Příkaz přerušení příkaz pokračování

Příklady

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Cyklus s podmínkou na konci:
$i=10;
do --$i; while ( $i > 0);
do {
  $i++;
  if ($i==5)
    break;
} while ( $i <10);

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
do --$i; while ( $i > 0);
Cyklus s podmínkou na konci v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk