FreeBASIC - 16bitové celé číslo: short

Datový typ 16bitové celé číslo slouží pro ukládání záporných i nezáporných celých čísel. 16bitové celé číslo jeji rozsah hodnot: od -32768 do 32767.

short

Popis

 short
Použitá klíčová slova: short

Příklady

FreeBASIC

Možné použití 16bitové celé číslo:
xmin = -32768
 ymax = 32767
Dim x As short= -1234        ' x = -1234
Dim y As short= -(1500 mod 60)' y = -25
y = CShort((x * y))    ' z = 30850

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla se znaménkem | celá čísla | čísla | Datové typy
V jiných jazycích: en hu cz sk