Basic - Výrazy

Výrazy sú také časti programu ktoré vykonávajú nejakú operáciu a potom vracia výsledok operácie, alebo predstavuje nejakú hodnotu.

výrazy


Aritmetické operátory Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory...
bitové operátory Máme k dispozícii viac bitových operátorov, pomocou bitového operátora môžeme nastaviť alebo zistiť konkrétny ...
relačné operátory Hlavné využitie relačných operátorov je v konaní podmienených príkazov. vďaka týmto môžeme rozhodnúť akým smer...
zátvorka Používaním zátvoriek môžeme zmeniť poradie vyhodnotenia výrazov, inými slovami, môžeme prepísať priority operá...
explicitné typove konverzie Použitím explicitné konverzie môžete určiť presne s akým typom chcete pracovať. Vďaka tomuto môžeme prepísať a...
odesielač hodnoty
konštanty
Kompatibilné programovacie jazyky:
FreeBASIC | Visual Basic .NET

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
z = (x-y)-30.5
(&Hff mod 50 mod 10) mod 2
not(i and 4)
5 < 3
a = 4 >= 2
(x / 5) * 10
V iných jazykoch: en hu cz sk