Basic - Podmienený príkaz: if then end if, if then else end if

Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďaka podmieneného príkazu môžeme riadiť beh programu v dvoch smeroch. ak je podmienka splnená bude pokračovať beh programu v prvom smere, ak nie tak druhom smere. pod smermi programu myslim buď príkaz alebo blok príkazov.

if then end if, if then else end if

Popis

if condition then
statements1
end if
if condition then
statements1
else
statements2
end if
Použitá kľúčové slová: if else then end

Vstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Možné požitie Podmienený príkaz:
if i > 10 then
i =10
      i = i - 1
  i=i+1
end if
if i < 10 then
 i = 10
 else
 i=1
end if

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
  continue while
 end if
 x=x+1 
loop
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10
if x>&Habc then
 y = x / &Ha  ' y = 466
end if
if x > 0 then ' x == true
  x=5
end if
if x = 5 then
  y=y-1
end if
V iných jazykoch: en hu cz sk