Basic - Príkaz pokračovanie: continue while, continue for, continue do

Tento príkaz sa používa na spustenie ďalšiu iteráciu. to znamená, že ak to zavoláme tak prerušíme beh cyklu a pokračujeme s nasledujúci iteráciou.

continue while

Popis

continue while
Použitá kľúčové slová: while continue
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Možné požitie príkaz pokračovanie:
i=0
do while i<10
 i=i+1
loop
x =0
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
    continue while
 end if
 x=x+1 
loop

continue for

Popis

continue for
Použitá kľúčové slová: continue
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Možné požitie príkaz pokračovanie:
i=0
do while i<10
 i=i+1
loop
x =0
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
    continue while
 end if
 x=x+1 
loop

continue do

Popis

continue do
Použitá kľúčové slová: do continue
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Možné požitie príkaz pokračovanie:
i=0
do while i<10
 i=i+1
loop
x =0
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
    continue while
 end if
 x=x+1 
loop
V iných jazykoch: en hu cz sk