PHP - Menší nebo rovno: <=

Operátor Menší nebo rovno je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

<=

Popis

par1 <= par2
Použitá klíčová slova: <=

Vstup


Výstup

  • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Menší nebo rovno druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

PHP

Možné použití Menší nebo rovno:
$a = 2 <= funkc(false); 
$b = $x <= 12; 
while ( $y <= 32 )  
   $y++;

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Menší nebo rovno:
$x <= $y * 5
2 <= f(1.9)
($j + 10) <= 128 

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
$y <= $x

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk