PHP - Bitová nonekvivalence: ^

Hlavní oblast použití operátoru bitová nonekvivalence je u šifrování, protože má takovou vlastnost když znovu použijeme na výsledek stejnou masku tak dostaneme zpet původní vstup, takže role masky si lze představit jako klíč. funguje následovně: jestliže bity mají stejnou hodnotu tak výsledek je 0, a když hodnota bitů je odlišná pak výsledek bude 1. okrem šifrovanie je možné použitie ešte u výmeny hodnoty dvoch rovnako veľkých premenných, v tomto prípade výhodou je že nie je potreba pužíť tretej premenné.

^

Popis

par1 ^ par2
Použitá klíčová slova: ^

Vstup


Výstup

Příklady

PHP

Možné použití Bitová nonekvivalence:
$x = 123 ^ 25;      // x = 98
$y = $x ^ 25;        // y = 123
$z = $x ^ 123;       // z = 25

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitová nonekvivalence:
$i ^ $j
0xAC ^ $k
631 ^ (0xF0 ^ $k)

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
0x1A ^ 0x1A

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk