FreeBASIC - Řádkový komentář: '

V případe jednořádkového komentáře od výchozí značky až do konce řádku každý znak je interpretován jako komentář. na tyto znaky nebude brán zřetel.

'

Popis

'
Použitá klíčová slova: '

Příklady

FreeBASIC

Možné použití Řádkový komentář:
x = 5 * y ' x = xy
' y = 123;
if x > 0 then ' x == true
  x=5
end if

FreeBASIC

Další kousky ukázkových kódu:
   ' x = 64
      ' x = -5
 ' a1 = false
    ' a = true 
   ' x=100
     ' b = true
V jiných jazycích: en hu cz sk