FreeBASIC - Explicitní konverze na 64bitové celé číslo: ClngInt

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

ClngInt

Popis

 ClngInt (expr)
Použitá klíčová slova: clngint

Vstup


Výstup

Příklady

FreeBASIC

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808
 ymax = 9223372036854775807
Dim x As longint= -82345        ' x = -82345
Dim y As longint= -(1512345 \ 70)' y = -21604
y = ClngInt((x * y))     ' z = 1778981380

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 64bitové celé číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk