FreeBASIC <-> Object Pascal | Cyklus s podmienkou na začiatku

FreeBASIC

do while loop

Popis

do while condition
statements
loop
Použitá kľúčové slová: do while loop

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie Cyklus s podmienkou na začiatku :
i=0
do while i<10
 i=i+1
loop
x =0
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
    continue while
 end if
 x=x+1 
loop
.
Object Pascal

while do

Popis

while condition do statement;
Použitá kľúčové slová: do while

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie

Príklady

Object Pascal

Možné požitie Cyklus s podmienkou na začiatku :
i:=0;
while i<10 do inc(i);
x :=0;
while i<20 do
begin
 i:= i+2;
 if i=16 then
 begin
    continue
 end;
 inc(x); 
end;
FreeBASIC

while wend

Popis

while condition
statements
 wend
Použitá kľúčové slová: while wend

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie Cyklus s podmienkou na začiatku :
i=0
do while i<10
 i=i+1
loop
x =0
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
    continue while
 end if
 x=x+1 
loop
.
Object Pascal

while do

Popis

while condition do statement;
Použitá kľúčové slová: do while

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie

Príklady

Object Pascal

Možné požitie Cyklus s podmienkou na začiatku :
i:=0;
while i<10 do inc(i);
x :=0;
while i<20 do
begin
 i:= i+2;
 if i=16 then
 begin
    continue
 end;
 inc(x); 
end;
V iných jazykoch: en hu cz sk