FreeBASIC - Bitový posun vlevo: shl

Bitový posun vlevo tolikrát posune bity vstupného celého čísla do leva kolik je hodnota druhého vstupu. výstupní bity se stratí a vstupní bity budou 0. bitový posun vlevo můžeme použít pro násobení s mocninou 2. například když 8 posuneme s 2 výsledkem bude 32, je to stejné jakoby se násobila 8 s dva na druhém co je 4 a 4 krát 8 je 32.

shl

Popis

par1 shl par2
Použitá klíčová slova: shl

Vstup


Výstup

Příklady

FreeBASIC

Možné použití Bitový posun vlevo:
x = 16 shl 2      ' x = 64
y = &Hf shl 5     ' y = 480
z = (x shl y) shl 2' z = 256

FreeBASIC

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitový posun vlevo:
i shl 4
&H12AB shl j
128 shl (j shl(3 + i))

FreeBASIC

Další kousky ukázkových kódu:
2 shl 2

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk