Basic - Změna znaménka: -

Operátor záporné znaménkou slouží pro zmenu znaménka výrazů. funguje ako negácia: je-li hodnota výrazu pozitivní pak výsledek bude negativní, a pokud výraz je negativní pak výsledek bude pozitivní.

-

Popis

- expression
Použitá klíčová slova: -

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Basic

Možné použití Změna znaménka:
xmin = -32768
 ymax = 32767
Dim x As integer= -1234        ' x = -1234
Dim y As integer= -(1500 mod 60)' y = -25
y = CInt((x * y))    ' z = 30850

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
c=-1
-1
a or -1
Dim y As long= -(15123 \ 70)

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk