C - Změna znaménka: -

Operátor záporné znaménkou slouží pro zmenu znaménka výrazů. funguje ako negácia: je-li hodnota výrazu pozitivní pak výsledek bude negativní, a pokud výraz je negativní pak výsledek bude pozitivní.

-

Popis

- expression
Použitá klíčová slova: -

Vstup


Výstup

Příklady

C

Možné použití Změna znaménka:
xmin = -32768; ymax = 32767;
short x= -1234;        // x = -1234
short y = -(1500 % 60);// y = -25
y = (short)(x * y);    // z = 30850

C

Další kousky ukázkových kódu:
xmin = -2147483648
xmin = -128

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk