Pascal - Změna znaménka: -

Operátor záporné znaménkou slouží pro zmenu znaménka výrazů. funguje ako negácia: je-li hodnota výrazu pozitivní pak výsledek bude negativní, a pokud výraz je negativní pak výsledek bude pozitivní.

-

Popis

- expression
Použitá klíčová slova: -

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Pascal

Možné použití Změna znaménka:
xmin := -32768; ymax := 32767;
x:= -1234;        { x = -1234}
y:= -(1500 mod 60);{ y = -25}
y := integer((x * y));    { z = 30850}

Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
xmin := -128;
xmin := -2147483648;

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk