JavaScript - Změna znaménka: -

Operátor záporné znaménkou slouží pro zmenu znaménka výrazů. funguje ako negácia: je-li hodnota výrazu pozitivní pak výsledek bude negativní, a pokud výraz je negativní pak výsledek bude pozitivní.

-

Popis

- expression
Použitá klíčová slova: -

Vstup


Výstup

Příklady


Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk