Object Pascal - Změna znaménka: -

Operátor záporné znaménkou slouží pro zmenu znaménka výrazů. funguje ako negácia: je-li hodnota výrazu pozitivní pak výsledek bude negativní, a pokud výraz je negativní pak výsledek bude pozitivní.

-

Popis

- expression
Použitá klíčová slova: -

Vstup


Výstup

Příklady

Object Pascal

Možné použití Změna znaménka:
xmin := -32768; ymax := 32767;
x:= -1234;        // x = -1234
y:= -(1500 mod 60);// y = -25
y := smallint((x * y));    // z = 30850

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
y:= -(1512345 div 70);
y:= -(15 mod 4);
y:= -(15123 div 70);

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk