Free Pascal - Větší než: >

Operátor Větší než je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

>

Popis

par1 > par2
Použitá klíčová slova: >

Vstup


Výstup

 • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Větší než druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

Free Pascal

Možné použití Větší než:
a := 2 > funkc(3); 
b := 1.14 > x; 
if y > 32 then 
  c:=true;

Free Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Větší než:
x > y
10 > f(9.9)
j > 128 or false

Free Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end;
while y>1 do
begin
 inc(x);
 dec(y);
end;
if x>$abc then
 y := x / $a;  // y = 466
x > 3.14
if i - 10 >0 then i := i-5;
a>1 or a<100

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk