Visual C++ - Větší než: >

Operátor Větší než je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

>

Popis

par1 > par2
Použitá klíčová slova: >

Vstup


Výstup

 • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Větší než druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

Visual C++ .NET

Možné použití Větší než:
a = 2 > funkc(3); 
b = 1.14 > x; 
if ( y > 32 ) 
  c=true;

Visual C++ .NET

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Větší než:
x > y
10 > f(9.9)
j > 128 || false

Visual C++ .NET

Další kousky ukázkových kódu:
while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (x > 0) // x == true
  x=5;
if (x>10)
 y = (float)x / 0xa;  // y = 1
if (x>5)
 y = (float)x / 0xa; // y = 1
do --i; while ( i > 0);
if (i - 10 >0) i = i-5;

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk