Java - Větší než: >

Operátor Větší než je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

>

Popis

par1 > par2
Použitá klíčová slova: >

Vstup


Výstup

  • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Větší než druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

Java

Možné použití Větší než:
a = 2 > funkc(3); 
b = 1.14 > x; 
if ( y > 32 )  
   c=true;

Java

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Větší než:
x > y
10 > f(9.9)
j > 128 || false

Java

Další kousky ukázkových kódu:
if (x > 0) // x == true
   x=5;
if (x>0xabc)
  y = (float)x / 0xa;    // y = 466
10 >a && a>5
do --i; while ( i > 0);
do --i; while ( i > 0);
a>1 || a<100

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk