Object Pascal - Větší než: >

operátor Větší než je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

>

Popis

par1 > par2
Použitá klíčová slova: >

Vstup


Výstup

 • Výsledek - logická hodnota vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Větší než druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

Object Pascal

možné použití Větší než:
a := 2 > funkc(3); 
b := 1.14 > x; 
if y > 32 then 
  c:=true;

Object Pascal

navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Větší než:
x > y
10 > f(9.9)
j > 128 or false

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
if i > 10 then
begin
i :=10;      i := i - 1;  inc(i);
end;
if x > 0 then // x == true
  x:=5;
a>1 or a<100
not i > 0
10 >a or a<5
if i - 10 >0 then i := i-5;

můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk