Basic - Větší než: >

operátor Větší než je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

>

Popis

par1 > par2
Použitá klíčová slova: >

Vstup


Výstup

 • Výsledek - logická hodnota vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Větší než druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: funguje to přes všechny druhy čísel.
kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Basic

možné použití Větší než:
a = 2 > funkc(3) 
b = 1.14 > x 
if y > 32 then 
  c=-1
end if

Basic

navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Větší než:
x > y
10 > f(9.9)
j > 128 or 0

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
do while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
if i > 10 then
i =10
      i = i - 1
  i=i+1
end if
if x>5 then
 y = x / &Ha ' y = 1
end if
if i - 10 >0 then
 i = i-5
end if
do
 i=i-1
 loop while i > 0
x > 3.14

můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk