Visual C++ - Přiřazení: =

Operátor přiřazení slouží na přiřazení hodnoty do proměné. je to možné použít na jakýkoliv datový typ s jedinou podmínkou, že první parametr (leva strana) musi být nejaký příjímač hodnoty, třeba proměnná. v závislosti na programovací jazyk můžu být rozdílné podmínky pro přiřazení hodnoty do proměnných, třeba na základe závislosti na typu.

=

Popis

var =expression;
Použitá klíčová slova: =

Vstup


Výstup

Příklady

Visual C++ .NET

Možné použití Přiřazení:
x = 1.234;         // x = 1.234
y = x * 3.14;      // y = 3.87476
if (y<5)
   y = y/ 3.14;    // y = 1.234

Visual C++ .NET

Další kousky ukázkových kódu:
y = (unsigned long)(x * y);
x = 123 ^ 25;
y = x / 0.5;
ret = j<i;
y = (unsigned long long)(x * y);
y =(double)(x * y);
V jiných jazycích: en hu cz sk