Basic - Přiřazení: =

Operátor přiřazení slouží na přiřazení hodnoty do proměné. je to možné použít na jakýkoliv datový typ s jedinou podmínkou, že první parametr (leva strana) musi být nejaký příjímač hodnoty, třeba proměnná. v závislosti na programovací jazyk můžu být rozdílné podmínky pro přiřazení hodnoty do proměnných, třeba na základe závislosti na typu.

=

Popis

var =expression
Použitá klíčová slova: =

Vstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Basic

Možné použití Přiřazení:
x = 1.234     ' x = 1.234
y = x * 3.14   ' y = 3.87476
if y<5 then
  y = y/ 3.14  ' y = 1.234
end if

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10
do
 i=i+1
 if i=3 then
  exit do
end if
loop until (i=10)
z = (x-y)-30.5
z = (x * 2 / y +5)
z = x xor 123
a = 4 >= 2
V jiných jazycích: en hu cz sk